Dit is een uitgelezen pose voor slanke atletisch gebouwde modellen waarbij heel veel variaties mogelijk zijn.
Om de beste houding te vinden, kun je als model je handen langzaam omhoog bewegen terwijl je je lichaam voortdurend een beetje beweegt.

De fotograaf kan die houding waarin je het best uitkomt er dan uit kiezen.
Wanneer hij een goede variant ziet, zal hij je vragen om even stil te houden en dan enkele foto’s maken. Je zou dit kunnen herhalen om een volledige set te verkrijgen.

This is an excellent pose for slim athletic build models. This pose has many possible variations.
To find the best position, you can as model move your hands slowly while moving your body continuously a little.

The photographer can choose the position in which you look on your best.
When he sees a good pose, he will ask you to hold and take some photos.
You could repeat this in order to obtain a full set.